หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)