หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)