หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 24/11/2564 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 9 โครงการ ลงวันที่ 23/08/2564 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 07/06/2564 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 04/02/2564 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 18/11/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 12/02/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 31/01/2563 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 12/11/2561 ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 07/03/2561 ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 10/10/2559 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)