หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ออกเดินขบวนขอเชิญชวนชาวพี่น้องตำบลแม่แวน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ..อ่านต่อ
 
วันที่ 22-23 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน​ จัดอบรม กปน.รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 11 หน่วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ..อ่านต่อ
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ..อ่านต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ร่วมดำเนินกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ.2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หย่อมบ้านแม่แวนน้อย ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ..อ่านต่อ
 
วันพฤหัสบดี วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.29 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน บูรณาการร่วมกับโครงการยกระดัยเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T ตำบลแม่แวน ได้ทำพิธีเปิดร้านค้าชุมชนเคลื่อนที่ สำหรับเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าในชุมชนของตำบลแม่แวน พ่อแม่พี่น้องสามารถแวะเยี่ยมชมสินค้าหรือนำสินค้ามาฝากจำหน่ายได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ..อ่านต่อ
 
วันที่ 15 กันยายน 2564 งานสาธารณสุข​ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดตลาดนัดสีเขียว​ และมอบใบประกาศนียบัตร​ ผู้จัดการขยะดีเด่นในชุมชน​ ตามโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ​ ปีงบประมาณ​ 2564 ..อ่านต่อ
 
วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ..อ่านต่อ
 
วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน บูรณาการร่วมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T ได้ต่อยอดการอบรมงานเชื่อมเหล็กพื้นฐาน.. อ่านต่อ
 
วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ได้อำนวยความสะดวกในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลแม่แวน (กพสต.) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว ในการนี้ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เข้าร่วมการประชุมและแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 การประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
วันอาทิตย์ที่ 16-20 สิงหาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมได้จัด โครงการแม่แวนร่วมใจป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับที่อยู่อาศัยของคนพิการตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดกิจกรรมจีดทำอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการในพื้นที่ตำบลแม่แวน เพื่อให้มีอุปกรณ์ช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป .. อ่านต่อ
 
เมื่ออาทิตย์ที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมางานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการแม่แวนร่วมใจป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับที่อยู่อาศัยของคนพิการตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ 2564 .. อ่านต่อ
 
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดและสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบลแม่แวน โดยแบ่งกลุ่มกันร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา .. อ่านต่อ
 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ .. อ่านต่อ
 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรม : การฝึกอบรมให้ความรู้งานเขียนแบบเบื้องต้น โดยบูรณาการร่วมกับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม เพื่อจัดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่แวน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ .. อ่านต่อ
 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๔ กิจกรรม : การฝึกอบรมให้ความรู้งานเชื่อมเหล็กพื้นฐาน โดยบูรณาการร่วมกับ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม เพื่อจัดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพของราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่แวน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.. อ่านต่อ
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยใจ" ณ วัดแม่แวน ตำบลแม่แวน .. อ่านต่อ
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่แวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ .. อ่านต่อ
 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 งานพิธีไหว้ครู ของสถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ณ โรงเรียนอนุบาลแม่แวน
 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร ตำบลแม่แวน กิจกรรม : การฝึกอบรมการเตรียมสารสกัด จากใบชาสดและแห้ง และ กิจกรรม : การสาธิตสูตรตำรับและการเตรียมโลชั่นบำรุงผิวกายผสมสารสกัดจากใบชา ณ ห้องประชุมโครงการหลวงแม่ปูนหลวง บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
 
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. จนท.งานป้องกันฯ อบต.แม่แวน ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ในพื้นที่ อนุบาลแม่แวน และ โรงเรียนบ้านแม่เหียะ
 
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ร่วมกับ อสม รพ.สต.บ้านป่าแขม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงการแพร่รับาด ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ในพื้นที่
 
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
วันที่ 8 เมษายน 2564 หัวหน้าสำนักปลัดฯ และเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เข้าร่วมประชุมโครงการนำร่องทดสอบระบบเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายไอซีที เพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 โรงเรียนอนุบาลแม่แวน ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลตำบลป่าไหน่
 
วันที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน โดย ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานคนพิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนพิการ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และทีมวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลนครพิงค์
หน้า » 1 2 3 4
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)