หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
งานบริการการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
คำสั่ง ที่ 948/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ดาวน์โหลด
แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
เรื่องเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
แผนการออกบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
การสำรวจที่ดินในเขตองค์การบริหารส่นตำบลแม่แวน ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)