หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090
Copyrights © 2021 www.Maewanphrao.go.th All Rights Reserved.
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)