หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงวันหยุดวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ2565
 

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาล (ช่วงวันหยุดวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางท้องถนน และเฝ้าระวังดูแลทรัพย์สินของประชาชนในช่วงวันหยุดวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยและให้ประชาชนเกิดความมั่นใจตลอดจนเพื่อเฝ้าระวังอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.

 

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงวันหยุดวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ2565
 

×
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4