หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

ประชุมสภา อบต.แม่แวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
 

วันอังคาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.

 

ประชุมสภา อบต.แม่แวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
 

×
1 / 44
2 / 44
3 / 44
4 / 44
5 / 44
6 / 44
7 / 44
8 / 44
9 / 44
10 / 44
11 / 44
12 / 44
13 / 44
14 / 44
15 / 44
16 / 44
17 / 44
18 / 44
19 / 44
20 / 44
21 / 44
22 / 44
23 / 44
24 / 44
25 / 44
26 / 44
27 / 44
28 / 44
29 / 44
30 / 44
31 / 44
32 / 44
33 / 44
34 / 44
35 / 44
36 / 44
37 / 44
38 / 44
39 / 44
40 / 44
41 / 44
42 / 44
43 / 44
44 / 44