หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

ตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ บ้านร่มเกล้า หมู่ 10 ตำบลแม่แวน
 

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.45 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้รับมอบหมายจาก นายกมล เรือนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า และอสม.บ้านร่มเกล้า ในการตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก (งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่) ณ บ้านร่มเกล้า หมู่ 10 ตำบลแม่แวน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.

 

ตรวจประเมินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ บ้านร่มเกล้า หมู่ 10 ตำบลแม่แวน
 

×
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16