หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 63 แพ็ค ให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนฯ
 

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายกมล เรือนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 63 แพ็ค เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีน รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.

 

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 63 แพ็ค ให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการฉีดวัคซีนฯ
 

×
1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15