หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แบบฟอร์ม ระบบจองคิวออนไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

 

          ข้อมูลผู้ขอรับบริการ

          ชื่อ-นามสกุล :

          

          เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :

          

          อีเมล :

          

          เบอร์โทรศัพท์ :

          

          วันที่ขอเข้ารับบริการ :

          

 


          ต้องการติดต่อหน่วยงานใด

           ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ

           สำนักปลัด

           กองคลัง

           กองช่าง

           กองการศึกษา

          รายละเอียดการขอรับบริการ/หรือข้อสงสัยต่างๆ (หากมี) :
 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.