หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แผนการออกบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2564 11
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  29 พ.ค. 2563 6
3 เรื่องเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  11 ก.พ. 2563 6
4 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  29 พ.ย. 2562 6
5 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  7 ต.ค. 2562 6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง แผนการออกบริการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2562 6
7 แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  1 ต.ค. 2562 6
8 รายงานผลการปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2  19 เม.ย. 2562 6
9 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562  21 ธ.ค. 2561 6
10 แผนการออกบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2561 6
11 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562  1 ต.ค. 2561 6
12 การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561  27 ธ.ค. 2560 6
13 การสำรวจที่ดินในเขตองค์การบริหารส่นตำบลแม่แวน  16 ต.ค. 2560 6
14 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561  1 ต.ค. 2560 6
15 แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561  1 ต.ค. 2560 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.