หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ / ประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  1 มี.ค. 2564 6
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564  31 ม.ค. 2564 5
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  31 ธ.ค. 2563 5
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563  30 พ.ย. 2563 6
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563  30 ก.ย. 2563 5
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  31 ส.ค. 2563 5
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563  31 ก.ค. 2563 5
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  30 มิ.ย. 2563 5
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563  31 พ.ค. 2563 6
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563  30 เม.ย. 2563 6
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563  31 มี.ค. 2563 6
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  28 ก.พ. 2563 7
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563  31 ม.ค. 2563 7
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  31 ธ.ค. 2562 7
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  30 พ.ย. 2562 6
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  31 ต.ค. 2562 5
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  31 ต.ค. 2562 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.