หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานการกํากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2  9 เม.ย. 2564 6
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1  15 ม.ค. 2564 6
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4  25 ต.ค. 2563 6
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2  7 เม.ย. 2563 6
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1  8 ม.ค. 2563 6
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4  27 ต.ค. 2562 6
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3  8 ก.ค. 2562 6
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2  5 เม.ย. 2562 5
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1  15 ม.ค. 2562 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.