หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / หรือการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ  24 พ.ย. 2564 16
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 9 โครงการ  23 ส.ค. 2564 6
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ  7 มิ.ย. 2564 6
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ  4 ก.พ. 2564 5
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการ  18 พ.ย. 2563 6
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ  12 ก.พ. 2563 6
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ  31 ม.ค. 2563 5
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ  12 พ.ย. 2561 6
9 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ  7 มี.ค. 2561 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.