หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ / รายเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564  18 ส.ค. 2564 5
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564  8 ก.ค. 2564 5
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  11 มิ.ย. 2564 6
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564  5 พ.ค. 2564 5
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564  5 เม.ย. 2564 5
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  5 มี.ค. 2564 5
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564  5 ก.พ. 2564 5
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  4 ม.ค. 2564 6
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563  4 ธ.ค. 2563 5
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563  5 พ.ย. 2563 6
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563  7 ต.ค. 2563 6
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  5 ก.ย. 2563 6
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563  3 ส.ค. 2563 5
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563  3 ก.ค. 2563 5
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563  5 มิ.ย. 2563 6
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563  7 พ.ค. 2563 5
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563  7 เม.ย. 2563 6
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  5 มี.ค. 2563 5
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563  5 ก.พ. 2563 6
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  3 ม.ค. 2563 6
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  1 ธ.ค. 2562 6
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  5 พ.ย. 2562 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.