หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แผนอัตรากำลังสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)  3 พ.ค. 2564 6
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)  1 มี.ค. 2564 5
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566  1 ต.ค. 2563 5
4 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566  1 ต.ค. 2563 5
5 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2561-2563  1 ต.ค. 2560 5
6 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560  1 ต.ค. 2557 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.