หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564  30 ก.ย. 2564 5
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  29 พ.ย. 2562 6
3 รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2563 (ของกองช่าง)  14 พ.ย. 2562 5
4 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 (ของกองการศึกษา)  14 พ.ย. 2562 6
5 รายงานการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562  5 พ.ย. 2562 5
6 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562  4 พ.ย. 2562 6
7 การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2562 (ของกองคลัง)  30 ต.ค. 2562 6
8 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2563  1 ต.ค. 2562 5

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.