หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
นัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  28 พ.ค. 2564 6
2 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  11 ก.พ. 2564 6
3 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  26 พ.ย. 2563 6
4 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  5 พ.ย. 2563 6
5 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563  10 ส.ค. 2563 6
6 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  28 ม.ค. 2563 6
7 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562  25 ต.ค. 2562 6
8 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  1 ส.ค. 2562 6
9 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  20 มิ.ย. 2562 6
10 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562  13 ม.ค. 2562 6
11 นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  25 มี.ค. 2561 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.