หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
สัญญาซื้อ / สัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2563  12 มี.ค. 2563 5
2 สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2563  12 มี.ค. 2563 5
3 สัญญาซื้อ เลขที่ 1/2563  11 มี.ค. 2563 5
4 สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563  4 มี.ค. 2563 6
5 สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2563  4 มี.ค. 2563 6
6 สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2563  4 มี.ค. 2563 6
7 สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2563  4 มี.ค. 2563 5
8 สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563  4 มี.ค. 2563 6
9 สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2563  4 มี.ค. 2563 5
10 สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2562  29 มี.ค. 2562 5
11 สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2562  22 มี.ค. 2562 5

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.