หน้าแรก ข้อมูลพื้นฐาน    ประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อหน่วยงาน
 

ยินดีต้อนรับ.. "สู่ตำบลสุขภาวะ ตำบลแห่งความสุข ถิ่นกำเนิดลำน้ำแวน ดินแดนพระสิงห์สาม ดอยเกษตรงาม ลือนามประเพณี" // องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ www.maewanphrao.go.th

ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน / งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารเงินและงบประมาณ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน / ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 เขตการปกครองตำบลแม่แวน  1 ต.ค. 2564 6
2 จำนวนครัวเรือนและประชากร  1 ต.ค. 2564 7
3 อำนาจหน้าที่  1 ต.ค. 2564 7
4 วิสัยทัศน์  1 ต.ค. 2564 9
5 ยุทธศาสตร์  1 ต.ค. 2564 7
6  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  1 ต.ค. 2563 8
7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  1 ต.ค. 2563 9
8 ด้านเศรษฐกิจ  1 ต.ค. 2563 10
9 ด้านสังคม  1 ต.ค. 2563 7
10 สภาพทั่วไป  1 ต.ค. 2563 8
11 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  14 มี.ค. 2560 6

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เลขที่ 290 หมู่ที่ 4 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์. 053-017090 โทรสาร. 053-017090 / อีเมลกลาง. saraban@maewanphrao.go.th

Copyrights © 2021 www.maewanphrao.go.th All Rights Reserved.